Dernek Tüzüğü

T.C.
ELAZIĞ VALİLİĞİ
İl Dernekler Müdürlüğü
YENİ KURULAN DERNEKLERE AİT TÜZÜK İNCELEME RAPORU

 

Derneğin Adı : EĞİTİMDE KALİTEYİ GELİŞTİRME DERNEĞİ
Derneğin Kodu : 20-010-177
Tüzük İncelemesinde Kullanılan Kanun ve Yönetmelikler :
  1. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu
  2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
  3. 31.03.2005 Tarihli ve 25772 Sayılı Dernekler Yönetmeliği
Tüzük İnceleme Tarihi / Tüzük Sayfası : 15.01.2015 – 12
Kuruluş Tarihi : 09.01.2015
Genel Kurul Ayı : 3 Yılda Bir HAZİRAN Ayı
Yönetim / Denetim Kurul Sayısı : 5 Asil – 5 Yedek / 3 Asil – 3 Yedek
Derneğin Nevisi / Alt Nevisi : Eğitim Araştırma Dernekleri / Örgün ve Yaygın Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren Dernekler

 

TÜZÜKTE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR

(4721 Sayılı Kanunun 58. ve 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 4. Madesi)

SONUÇ
Derneğin Adı ve Merkezi DÜZENLENMİŞTİR
Derneğin Amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı DÜZENLENMİŞTİR
Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri DÜZENLENMİŞTİR
Genel Kurulun toplanma şekli ve zamanı DÜZENLENMİŞTİR
Genel Kurulun görevler, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri DÜZENLENMİŞTİR
Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği DÜZENLENMİŞTİR
Dernek Kurucuları, dernek geçiçi yönetim kurulu DÜZENLENMİŞTİR
Yönetim ve Denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne süretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı DÜZENLENMİŞTİR
Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği DÜZENLENMİŞTİR
Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli DÜZENLENMİŞTİR
Derneğin borçlanma usulleri DÜZENLENMİŞTİR
Derneğin iç denetim şekilleri DÜZENLENMİŞTİR
Derneğin feshi halinde mal varlığının tasviye şekli DÜZENLENMİŞTİR
Derneğin gelir kanakları DÜZENLENMİŞTİR

 

4721 sayılı kanunun 58. ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 4. maddesinde dernek tüzüklerinde bulunması gereken hususlar belirtilmiş, 31.03.2005 tarihli ve 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği’nin 6. Maddesine istinaden 18.04.2005 tarih ve 607 sayılı Valilik oluru ile tüzük incelemeleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.