Hakkımızda

EĞİTİMDE KALİTEYİ GELİŞTİRME DERNEĞİ;

Aziz milletimizin, ülkesi ve devletiyle sonsuza kadar bağımsız olarak yaşatılması temel amacına yönelik olarak, dernek amacımızın gerçekleşmesi yönünde, temel nirengi noktasının;

Bireylerin günlük yaşamlarında, diğer kişilerin fikir ve düşüncelerine saygılı ve hoş görülü olmayı öğrenmeleri gereğine; çocuk, genç, kadın, erkek bütün vatandaşlarımızın sağlıklı, mutlu, huzurlu bir biçimde yaşamalarının birlik ve beraberlik ülküsünden;

Bireylerde oluşan bilgi, beceri ve diğer niteliklerine, kısaca insanın üretken olarak ortaya koyabileceği tüm niteliklerin gelişmesine katkı sağlamak açısından yapılabilecek tüm etkinliklerin kültürel tekamül olduğundan hareketle;

Kainat kitabına yazılan kültürel gelişim sürecinin; kültürel tekamül açısından olmazsa olmazının, farklı kültürel kodların bir arada bir ve beraberliğin sağlanması ile arzu edilen gelişmenin sağlanabileceği, bu devamlılığın sürdürülebilmesinin önemimin farkındalığıyla, farklı renkteki kalemlerin bir araya gelmesi ile sembolleştirilmiş, kainat kitabına yazı yazar konumuyla da kültürel tekamül görselleştirilerek, logomuzda, bireylerin bir araya gelmeleri halinde anlamlı olacağına dikkat çekilmiştir.

 

Bunun sağlanması yönünde de,

Hepimiz Biriz, Biz Türkiye’yiz sözümüzdür. Derneğin kuruluşundan itibaren bu sözümüz de aşağıda
yer alan şekliyle görselle ifade edilmiştir.

 

 

 

 

 

Akademik faaliyetlerimizin devamlılığın sürecinde dernek bünyesinde; kısa adı BABİR olan “Bilim ve
Araştırma Birimi” kurulmuş, bu birimin resmi logosu da aşağıda yer aldığı şekliyledir.

 

 

Dernek bünyesinde kültürel ve sanat etkinliklerin devamlılığı açısından; Eğitimde Kaliteyi Geliştirme
Elazığ Şehir Tiyatrosu, kısa adı EKG Derneği Elazığ Şehir Tiyatrosu kurulmuş, bu birimin logosu da,
aşağıda yer allan şekliyle resmi logomuzdur.