Yönetim Kurulu

ELAZIĞ EĞİTİMDE KALİTEYİ GELİŞTİRME DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN
Metin AKGÜN
BAŞKAN YARDIMCISI
Yrd. Doc. Dr. Bekir KAYABAŞI
SEKRETER
MUHASİP
ÜYE

Doc. Dr. Ahmet AKKAYA
Sadrettin BAYRAM
Mehmet KILINÇER

DENETİM KURULU
DENETİM KURULU BAŞKANI
DENETİM KURULU ÜYESİ
DENETİM KURULU ÜYESİ

Doc. Dr. Ahmet AKKAYA
Sadrettin BAYRAM
Mehmet KILINÇER